Contributie

Volledig seizoen Na winterstop
Basiscontributie (trainigslid) € 80,- € 60,-
Supplement zaal € 70,- € 35,-
Supplement 7×7 € 20,- € 10,-
Supplement 11×11 € 70,- € 35,-

Betalen

Je kunt je contributie betalen door het bedrag over te maken op rekening NL33INGB0003985544 tnv DIVA ’83, onder vermelding van je soort lidmaatschap en seizoen jaartal/jaartal.

Boeteregeling

De contributie dient voor 1 november gestort te zijn op de bankrekening. Na 1 november komt € 2,50 erbij voor iedere maand te laat. Dit moet je zelf met het bedrag verrekenen.

Stadjerspashouders

Het is mogelijk om je contributie gedeeltelijk te betalen met coupons die je krijgt met je Stadjerspas.
Claim je coupon op www.stadjerspas.nl en stuur de penningmeester de coupon via de e-mail.

In 2022 is de gemeente Groningen gestart met een pilot met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, waarmee Stadjerspashouders een vergoeding tot maximaal € 300 voor sport (en €400 voor cultuur) per jaar kunnen ontvangen. De pilot stopt wanneer het budget op is. Op de website www.volwassenenfonds.nl vind je meer informatie en staat uitleg hoe je de vergoeding kunt aanvragen.

Vragen?

Met vragen over de contributie kun je terecht bij de penningmeester, penningmeester@damesinvoetbalactief.nl.